Πατέρας και δουλειές του σπιτιού: υπάρχει κάποια επίδραση στις κόρες;

 


mother-and-daughter-smiling

 

Η σχέση του άνδρα με τις δουλειές του σπιτιού έχει μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Το μοντέλο του άνδρα που επιφορτιζόταν αποκλειστικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία και με το να φέρνει στο σπίτι τα απαραίτητα χρήματα για τη συντήρηση της οικογένειας τείνει να εκλείψει, καθώς οι κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τους ρόλους των δύο φύλων.
 
Η γυναίκα εργάζεται πλέον με τους ίδιους ρυθμούς όπως ο άνδρας και η αποκλειστική ενασχόλησή της με την ανατροφή των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού κρίνεται αδύνατη. Ο άνδρας λοιπόν, καλείται να ελαφρύνει το φορτίο με το να συμμετέχει ισότιμα στα παραπάνω. 
 
Η συμμετοχή αυτή πέρα από τα πρακτικά οφέλη έχει να επιδείξει και τεράστια οφέλη στην ψυχολογία των παιδιών. Όχι μόνο η εμπλοκή τους στην ανατροφή των παιδιών αλλά και στις δουλειές του σπιτιού. Νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν μια σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής του πατέρα στις δουλειές του σπιτιού και των επαγγελματικών φιλοδοξιών της κόρης. Συγκεκριμένα, ένας πατέρας ο οποίος συμμετέχει στο σπίτι δίνει στην κόρη μια ώθηση ώστε να αναζητήσει μια καλύτερη και υψηλά αμειβόμενη καριέρα.
 
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Columbia ρώτησαν 326 παιδιά ηλικίας 7-13 ετών και τουλάχιστον έναν γονιό τους, σχετικά με το πώς διαμοιράζονται οι δουλειές του σπιτιού. Παράλληλα τους ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις τους προς τα δύο φύλα και την εργασία καθώς και για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών τους. Βρέθηκε ότι ο πιο ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για υψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες και φιλοδοξίες σταδιοδρομίας για τα κορίτσια ήταν η προσέγγιση του πατέρα ως προς τις δουλειές του σπιτιού. 
 
Όντως, φάνηκε πως αν τα καθήκοντα στο σπίτι μοιράζονταν ισότιμα στους δύο γονείς, τα κορίτσια έτειναν να μεγαλώνουν με πιο ευρείς ορίζοντες σχετικά με στόχους καριέρας. Αντίθετα, εάν οι μητέρες αναλάμβαναν τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις δουλειές του σπιτιού, τα κορίτσια είχαν περισσότερες πιθανότητες να οραματίζονται τον εαυτό τους σε πιο παραδοσιακούς ρόλους και επαγγέλματα, όπως δασκάλα, βιβλιοθηκονόμος κ.ά. ή σε κάποιες περιπτώσεις και full time μητέρα.
 
Όταν τα ζευγάρια επιτυγχάνουν ισότητα των δύο φύλων στο σπίτι, μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν τρόπο έμπνευσης για τα κορίτσια ώστε να αποκτήσουν βλέψεις προς καριέρες και σταδιοδρομίες από τις οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια εξαιρούνταν. Οι σχέσεις πατέρα – κόρης επωφελούνται σημαντικά από κοινές εμπειρίες και δραστηριότητες όπως π.χ. αθλήματα, κοινές εξόδους, κοινά χόμπι κ.α. οι οποίες φέρνουν πατέρα – κόρη πιο κοντά. Είναι ο «αντρικός» τρόπος του να χτίζει κανείς εγγύτητα και οικειότητα, «εγγύτητα μέσω δράσης», σε αντίθεση με τον «γυναικείο», που είναι περισσότερο η «εγγύτητα μέσω διαλόγου και επικοινωνίας».
 
Αυτή η έρευνα έδειξε για άλλη μία φορά τη σημαντικότητα της παρουσίας και της στάσης του πατέρα στο σπίτι. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο τρόπος αλληλεπίδρασης των γονέων αλλά και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους, αφήνουν τα σημάδια τους στην ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Ενώ όμως έχουν γίνει άπειρες έρευνες που αφορούν την επίδραση της μητέρας δεν θα λέγαμε το ίδιο και για αυτήν του πατέρα. Η έρευνα αυτή βάζει το λιθαράκι της και δείχνει την ανάγκη να ανακαλύψουμε περισσότερα για τη σχέση του πατέρα με τα παιδιά του.
 
Θεοδώρα Αναστασίου
Ψυχολόγος
 

 

 

Πηγή:http://happylifemag.com/

Image courtesy of  AKARAKINGDOMS at FreeDigitalPhotos.net